Distributional Effects of Monetary Policy Shocks on Wage and Hours Worked: Evidence from the Czech Labor Market

Monika Junicke, Jakub Matějů, Haroon Mumtaz, Angeliki Theophilopoulou

V tomto článku zkoumáme heterogenní dopady šoků měnové politiky na distribuci mezd a odpracovaných hodin pomocí unikátních dat na úrovni jednotlivých kontraktů z českého pracovního trhu. Měnověpolitické šoky identifikujeme pomocí narativního přístupu, který vychází z tržních překvapení u úrokových futures. Výsledky ukazují, že nízkopříjmové skupiny jsou měnovými šoky postiženy silněji než skupiny s vysokými příjmy a účinek restriktivních šoků je silnější v průmyslovém sektoru než v jiných sektorech. Podrobnější analýza dat ilustruje heterogenní dopady měnové politiky na různé demografické skupiny. Ukazuje, že restriktivní měnověpolitické šoky mají vetší dopad na pracovníky s nižší kvalifikací a mladé pracovníky vzhledem k jejich vyššímu podílu v nízkopříjmových skupinách.

JEL kódy: C32, E24, E52, J31

Klíčová slova: heterogenita, měnová politika, identifikace šoků, mzdová nerovnost

Vydáno: prosinec 2023

Ke stažení: CNB WP 4/2023 (pdf, 1 MB)