Deriving Equity Risk Premium Using Dividend Futures

Martin Časta

V tomto článku představuji jednoduchý model dekompozice cen akcií s využitím dividendového diskontního modelu a dividendových futures. Hlavním přínosem článku je použití dividendových futures, které představují rizikově očištěná očekávání ohledně budoucích dividend. To umožňuje výpočet implikované akciové rizikové prémie a dekompozici vývoje cen akcií do jednotlivých složek. Díky využití tržních dat s denní frekvencí může tato metoda zohlednit strukturální změny spojené s klesajícími úrokovými sazbami a pandemií COVID-19. Empiricky ukazuji vývoj rizikových prémií akciových indexů S&P 500 a Euro Stoxx 50 v posledním desetiletí.

JEL kódy: G12, G41

Klíčová slova: ceny aktiv, dividendové futures, riziková prémie

Vydáno: květen 2021

Ke stažení: CNB WP 1/2021 (pdf, 1,1 MB)