Ace in Hand: The Value of Card Data in the Game of Nowcasting

Tomáš Adam, Jan Bělka, Martin Hlůže, Jakub Matějů, Hana Prause, Jiří Schwarz

Zkoumáme využití transakčních dat z karet Mastercard pro krátkodobou predikci tržeb v maloobchodě a službách. Ukazujeme, že index sestavený z těchto dat překvapivě přesně odpovídá datům, která vydává Český statistický úřad (ČSÚ) o více než měsíc později. Ukazujeme, že index z karetních dat nejen zlepšuje predikci českých maloobchodních tržeb po konci příslušného měsíce („backcast“), ale poskytuje také hodnotnou informaci o vývoji v daném měsíci již po uplynutí tří týdnů. To je šest až sedm týdnů před zveřejněním oficiálních dat ČSÚ. K ilustraci přínosu tohoto přístupu ukazujeme, že bychom byli schopni na jeho základě s dostatečnou přesností zachytit prudký pokles maloobchodních tržeb v první vlně covid-19 v ČR v březnu 2020, a to čtyři týdny před zveřejněním březnových dat ČSÚ.

JEL kódy: E21, E27

Klíčová slova: data z karetních transakcí, spotřeba domácností, poptávka domácností, nowcasting, maloobchodní tržby, tržby ve službách

Vydáno: říjen 2023

Ke stažení: CNB WP 14/2023 (pdf, 2,3 MB)