Právní předpisy

Zákony a přímo závazné předpisy EU

Nařízení o taxonomii

Nařízení o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností – SFDR

Regulace pro integraci rizik, faktorů a preferencí souvisejících s udržitelností na kapitálovém trhu

Ostatní

Vyhlášky ČNB


Pozn.: Výčet uvedené regulace má primárně vazbu na úpravu pravidel pro oblast udržitelného financování na kapitálových trzích. Regulace udržitelného financování pro ostatní sektory finančního trhu (typicky pro bankovnictví) je zmíněna v rámci přehledu legislativní základy pro tyto sektory.