Union banka, a.s. - odebrání licence

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání rozhodla na návrh rozkladové komise odebrat Union bance, a.s. povolení působit jako banka.Toto rozhodnutí nabývá právní moci dnem doručení rozhodnutí.

Důvodem dnešního rozhodnutí BR ČNB je přetrvávání závažného nedostatku v činnosti banky ve smyslu paragrafu 26 odst. 3 písm. B) zákona o bankách spočívajícího v tom, že banka porušuje paragraf 14 zákona o bankách tím, že neudržuje trvale svou platební schopnost v české měně i v cizích měnách na individuálním základě.

Alice Frišaufová
mluvčí ČNB