Zveřejnění statistiky zprostředkovatelů financování aktiv

Česká národní banka zahajuje publikování statistiky zprostředkovatelů financování aktiv. Agregované údaje o struktuře aktiv a pasiv a o struktuře poskytnutých půjček k 31.12.2005 za skupinu společností finančního leasingu a skupinu společností ostatního úvěrování byly zveřejněny v systému časových řad ARAD (v části Měnová a bankovní statistika >>> Měnová statistika >>> D. Statistika ostatních finančních zprostředkovatelů >>> Zprostředkovatelé financování aktiv), kde budou pravidelně čtvrtletně aktualizovány. Seznam společností zahrnutých do statistiky je zveřejněn na www stránkách Měnové a bankovní statistiky ČNB. Česká národní banka sbírá údaje pro sestavení statistiky zprostředkovatelů financování aktiv na základě vyhlášky č. 307/2004 Sb. ze 4. května 2005, o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí.