Zveřejnění národní stránky souhrnných ekonomických a finančních dat

Česká národní banka v dohodě s Českým statistickým úřadem a ministerstvem financí zařazuje na svou internetovou stránku "Národní stránku souhrnných ekonomických a finančních dat" za Českou republiku v rámci systému vytvořeného Mezinárodním měnovým fondem "Special Data Dissemination Standard" (SDDS).

Smyslem zavedení této souhrnné stránky je umožnit odborné veřejnosti přístup k vybraným aktuálním datům a přímé propojení na metodické stránky na internetu MMF ( www.imf.org), obsahující základní údaje, distribuční formáty, metodiku zpracování a kalendář publikace a současně i na stránky s vlastními údaji, které jsou zveřejňovány na internetu ČSÚ, ministerstva financí a ČNB.

Česká republika se k uvedenému standardu přihlásila v dubnu 1998. Česká národní banka koordinuje naplňování požadavků MMF při dalším rozvíjení SDDS.

ČNB - odbor veřejných informací