Zveřejnění nařízení Evropské centrální banky

Česká národní banka dnes na svých webových stránkách zveřejnila novelizované znění nařízení Evropské centrální banky týkající se měnové a finanční statistiky. Jedná se o: 

Uvedené nařízení ECB bude následně promítnuto do českých právních předpisů.

Pavel Zúbek
Samostatný odbor komunikace ČNB