Zřízeno Vládní povodňové konto

Převzatá tisková zpráva SFŽP

Státní fond životního prostředí ČR , jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí, sděluje, že vyhlásil v souladu s rozhodnutím vlády ČR ze dne 13.8.2002 veřejnou sbírku na pomoc odstraňování následků povodní a záplav roku 2002, vede její administrativu ode dne 14.8.2002 a zřídil vládní povodňové konto, číslo účtu vedeného u ČNB 9025001/0710, variabilní symbol: 2002. Konstantní symbol pro bezhotovostní platby 558, pro platby v hotovosti konstantní symbol 379. Na tento účet mohou přispívat tuzemské i zahraniční právnické i fyzické osoby. Poskytnutou částku lze odečíst od daňového základu. V případě zaslání finanční pomoci ze zahraničí je nutné připsat k číslu účtu i kód: SWIFT CODE: CNBACZPP

Více informací na www.sfzp.cz - aktuality