Zpráva z jednání bankovní rady ze dne 4. 6. 1998

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání projednala Zprávu o vývoji bankovního sektoru v 1. čtvrtletí 1998. Znatelnou tendencí je zvýšení obezřetnosti bank, které se projevuje omezováním úvěrových aktivit, zpomalováním růstu obchodů s cennými papíry a posilováním likvidity bank. Přesto v tomto období vzrostl podíl klasifikovaných úvěrů, zejména v důsledku zhoršení bonity části klientů. Zásadní problém představují nedostatky v zákonech a ve vynutitelnosti práva, které znemožňují efektivní vymáhání splatných pohledávek a realizaci zástav. Nedostatečná právní ochrana věřitelů ve vztahu k dlužníkům zvyšuje nutnost dodatečné tvorby opravných položek v bankách, zejména k pohledávkám, které jsou zajištěny nemovitostmi. Náprava těchto nedostatků spolu s upevněním makroekonomické stability, reformou kapitálového trhu a dalšími systémovými opatřeními představují cestu, jak čelit existujícím rizikům bankovního sektoru. V této souvislosti označila bankovní rada rovněž záměr urychlit privatizaci majetkových podílu státu ve velkých bankách za pozitivní.

ČNB - M. Švehla