Zpráva z jednání bankovní rady dne 18. 12. 1997

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání posoudila aktuální hospodářskou a měnovou situaci. Konstatovala, že vývoj na devizovém trhu je pozitivní a situace relativně stabilizovaná. Nejistoty, vyvolané nestabilitami na zahraničních trzích a vývojem domácí politické situace postupně odeznívají, což umožňuje poměrně rychle přiblížovat úrokové sazby ČNB předchozím úrovním. Bankovní rada dokončuje nyní přípravu měnového programu na rok 1998. Prioritou pro ČNB bude i nadále cenová stabilita, proto měnový program bude zaměřen ke snižování míry inflace.

ČNB - M. Švehla