Zpráva z jednání bankovní rady ČNB ze dne 30. 7. 1998

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání posoudila aktuální měnovou situaci. Za pozitivní označila současný výhled vývoje inflace, který směřuje k dodržení stanovených inflačních cílů pro tento rok i ve střednědobém horizontu. Bankovní rada rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající úrovni.

Bankovní rada schválila Zprávu ČNB o inflaci, která je zaměřena na vývoj ekonomiky ve 2. čtvrtletí letošního roku. Zpráva bude zveřejněna podle předem stanoveného harmonogramu zítra.

Bankovní rada rozhodla rovněž upravit Harmonogram zveřejňování číselných údajů ČNB a urychlit publikaci dat o vývoji devizových rezerv. Stav devizových rezerv ČNB ke konci každého měsíce bude publikován po 7 dnech, měsíční saldo devizových obchodů ČNB po 37 dnech. Stav devizových rezerv ČNB k 30. 6. 1998 bude zveřejněn zítra, tj. 31. 7. 1998 v 10.00 hod..

ČNB - M. Švehla