Zpráva z jednání bankovní rady ČNB ze dne 28. 5. 1998

Bankovní rada ČNB na svém dnešním zasedání posoudila aktuální vývoj inflace v ČR jako relativně příznivý. Pokud se uvedený trend udrží i v příštích měsících, je předpoklad splnění inflačního cíle pro tento rok reálný. Bankovní rada konstatovala, že příznivému vývoji inflace bude v nejbližším období i nadále napomáhat pozvolný pokles domácí poptávky. Zdůraznila zároveň, že pozitivní trendy byly posíleny mimořádně příznivými vnějšími podmínkami, především vývojem cen surovin a zvýšenou poptávkou na zahraničních trzích. Jelikož pokračování těchto příznivých faktorů není zaručeno, jejich možné zhoršení by dosavadní vývoj mohlo ohrozit. Další rizika zhoršení ekonomického vývoje vyplývají z tendence státního rozpočtu k deficitnosti, nepřiměřeného růstu mezd ve vztahu k produktivitě v produkční sféře a ve střednědobém horizontu z případného opětovného zhoršování vývoje obchodní bilance, které může být urychleno vývojem něklterých zahraničních ekonomik. Po všestranném posouzení nejnovějších tendencí a s ohledem na zmíněná rizika se bankovní rada rozhodla zachovat současné nastavení parametrů měnové politiky.

ČNB - M. Švehla