Zpráva z jednání bankovní rady ČNB ze dne 23. 4. 1998

Bankovní rada ČNB na svém dnešním zasedání projednala výhled vývoje devizových rezerv zejména v souvislosti s blížící se splatností syndikovaného revolvingového úvěru ve výši 2 mld UDS, který ČNB přijala jako součást stabilizačních opatření po květnové kurzové krizi v loňském roce, a který vzhledem k vývoji situace nebylo nutno využít. Bankovní rada konstatovala, že stávající výše devizových rezerv je v současné době dotatečná a jednání o jejich zvyšování z externích zdrojů není nutné.

Výhled na vývoj devizových rezerv v kontextu vývoje ekonomiky bude ČNB i nadále pozorně sledovat.23. 4. 1998

ČNB - M. Švehla