Zpráva z jednání bankovní rady ČNB ze dne 22. 1. 1998

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání posoudila aktuální měnovou a hospodářskou situaci. Konstatovala, že došlo ke zpomalení růstu domácí poptávky, spotřeby domácností a k poklesu tempa růstu mezd, ne však v rozsahu, úměrném současné hospodářské situaci. Deficit veřejných rozpočtů, vývoj obchodní bilance a signály z probíhajících mzdových vyjednávání však představují potenciální rizika zvýšení inflačních tlaků. Bankovní rada ČNB rozhodla neměnit současnou míru restrikce měnové politiky a současně upozornila, že pokračování některých negativních tendencí může vést ke zpřísnění měnové politiky. Při hodnocení situace na finančních trzích konstatovala bankovní rada, že došlo k ustálení hladiny úrokových sazeb a relativnímu uklidnění vývoje devizového kurzu koruny. Za této situace není nutný současný poměrně značný odstup lombardní sazby od aktuálních tržních úrokových sazeb. Rozhodla proto snížit lombardní sazbu z 23% na 19% s platností od zítřka, 23. 1. 1998. Tím se zužuje koridor pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu - tato změna může mít vliv i na snížení jejich kolísání.

Poznámka:
Lombardní sazba neslouží k provádění běžných obchodních transakcí, je využívána centrální bankou při poskytování krátkodobých překlenovacích úvěrů, požadovaných v případě potřeby komerčními bankami.

ČNB - M. Švehla