Zpráva z jednání bankovní rady ČNB ze dne 2. 7. 1998

Bankovní rada České národní banky, posoudila na svém dnešním pravidelném zasedání aktuální hospodářskou a měnovou situaci. Konstatovala, že míra inflace v letošním roce překonala kulminační bod a její další vývoj směřuje k dodržení cílových koridorů pro letošní rok (6 +/- 0,5%) a pro střednědobý horizont do konce roku 2000 (4,5 + 1%). Bankovní rada rozhodla neměnit nastavení měnové politiky.

ČNB M. Švehla