Zpráva z jednání bankovní rady ČNB ze den 15. 6. 1998

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání posoudila výsledky jednání o prodeji části Agrobanky Praha a.s. (AGB) nově založené bance GE Capital Bank a.s. (GECB) a vzala na vědomí, že tato obchodní transakce bude provedena k 22. 6. 1998. Tímto dnem se vkladatelé AGB stanou klienty nové GECB za stejných smluvních podmínek. Nová banka bude používat obchodní jméno Agrobanky a bude poskytovat dosavadní produkty a služby prostředictvím všech stávajících obchodních míst AGB. O nových skutečnostech budou klienti banky jednotlivě vyrozuměni.

ČNB - M. Švehla