Zpráva z jednání bankovní rady ČNB z 1.10.1998 - opatření o obezřetném podnikání pro banky

Bankovní rada ČNB na svém dnešním zasedání schválila postup dvou nových opatření obezřetného podnikání pro banky - opatření o kapitálové přiměřenosti zahrnující tržní riziko a opatření, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě. Obě opatření rozšíří regulatorní rámec v souladu s mezinárodními standardy a směrnicemi Evropské Unie. Dosud používaný koncept kapitálové přiměřenosti bude doplněn o hledisko tržního rizika, které nabývá v bankovním sektoru na významu a to zejména v oblasti obchodování derivativy. Na základě opatření o konsolidovaném dohledu bude finanční situace bank a jejich obezřetné hospodaření měřené zejména kapitálovou přiměřeností a úvěrovou angažovaností sledováno a vyhodnocováno za celou finanční skupinu, ve které je banka mateřskou společností. ČNB předpokládá, že opatření budou po zhruba 5ti měsíčním testovacím období definitivně vyhlášena ve 2. čtvrtletí 1999 a že vstoupí v účinnost postupně 1.7.1999 a 1.1.2000.

ČNB - M. Švehla