Zpráva z jednání bankovní rady ČNB dne 26. 3. 1998

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání projednala Zprávu o měnovém vývoji za rok 1997, která bude předložena Parlamentu ČR a v nejbližších dnech rovněž zveřejněna.

Bankovní rada dále schválila Zprávu o hospodaření ČNB za rok 1997. Zisk ČNB v loňském roce dosáhl 10,7 mld Kč a to zejména v důsledku vyšších výnosů v souvislosti oslabením kurzu koruny. Největšími položkami nákladů byla tvorba rezerv a opravných položek v souvislosti s účastí ČNB v programu konsolidace bankovního sektoru. Dosažený zisk použila ČNB k pokrytí ztráty z roku 1996 ve výši 8,7 mld Kč a k doplnění rezervních fondů. Účetní závěrku ČNB ověřila auditorská firma Coopers & Lybrand s výrokem bez výhrad. Rovněž tato zpráva o hospodaření bude předložena Parlamentu ČR a bude v nejbližšíéch dnech zveřejněna.

Bankovní rada dnes rovněž rozhodla vydat souhlas ke sloučení Creditanstalt a. s. a Bank Austria (ČR) na základě jejich žádosti. Sloučením vznikne nový subjekt, který bude působit pod obchodním jménem Bank Austria Creditanstalt a.s. jako univerzální banka s plnou devizovou licencí a povolením vydávat hypoteční zástavní listy.

ČNB - M. Švehla