Zpráva z jednání bankovní rady ČNB dne 13. 11. 1997

I přes značné turbulence na mezinárodních finančních trzích zůstává kurz koruny relativně stabilní, což je významný předpoklad i pro stabilizaci domácích úrokových sazeb, konstatovala na svém dnešním zasedání Bankovní rada České národní banky. Důležitou roli v tomto ohledu sehrávají některé pozitivní procesy, které se postupně ve vývoji české ekonomiky prosazují. V této souvislosti ocenila bankovní rada rozhodnutí vlády působit k vyrovnanosti rozpočtů obcí a okresních úřadů. Přijatá kritéria pro přidělování dotací směřují k utlumení deficitních tendencí municipálních rozpočtů a přispívají tak k pozitivním změnám v působení celé soustavy veřejných financí. Bankovní rada vyjádřila zároveň znepokojení nad vývojem mezd, jejichž celkový růst je nadále vysoký a představuje významný inflační tlak. Zejména znepokojivé jsou tendence k neúměrnému růstu mezd v podnicích se státní majetkovou účastí, které jsou z povahy svých výkonů v monopolní pozici. V této souvislosti připomněla bankovní rada potřebu efektivního výkonu vlastnických práv státu a nutnost účinné regulace přirozených monopolů. Mzdová vyjednávání pro rok 1998 by měla být přednostně věnována hledání cest růstu výkonnosti firem jako východiska pro přiměřenou mzdovou politiku. Za žádoucí přitom bankovní rada označila výrazné zpomalení růstu celkového objemu mezd a zvyšování nominálních mezd v jednotlivých podnicích důsledně v závislosti na růstu produktivity práce.

ČNB - M. Švehla