Zpráva z jednání BR ČNB - schválení Opatření o kapitálové přiměřenosti zahrnující úvěrové a tržní riziko

Bankovní rada ČNB schválila na svém dnešním zasedání Opatření o kapitálové přiměřenosti zahrnující úvěrové a tržní riziko. Nový předpis bankovního dohledu odpovídá mezinárodně uznávaným standardům, vyplývajícím z příslušných směrnic Evropské Unie a Basilejského výboru pro bankovní dohled.

Opatření, které bylo připraveno a ověřeno ve spolupráci s komerčními bankami vstoupí v platnost 1. dubna 2000 a nahradí stávající 3 opatření ČNB: o kapitálové přiměřenosti zohledňující při propočtu potřeby kapitálu dosud pouze úvěrovou rizikovost aktiv, o úvěrové angažovanosti a o devizových pozicích. Nové opatření vyžaduje, aby banka v minimální požadované výši kryla kapitálem nejen úvěrová, ale i tržní rizika (měnové, akciové, úrokové a komoditní), jimž je vystavena při své činnosti.

ČNB - M. Švehla