Zpráva z jednání BR ČNB - projednání materiálu "Strategie hospodářských politik v období zvýšeného přílivu kapitálu"

Bankovní rada ČNB na svém dnešním zasedání projednala za přítomnosti místopředsedy vlády, ministra financí Pavla Mertlíka materiál "Strategie hospodářských politik v období zvýšeného přílivu kapitálu". Byla vyjádřena shoda na tom, že tento dokument identifikuje významné ekonomické a měnové dopady, které jsou ve střednědobém horizontu spojeny s následným přílivem zahraničního kapitálu nedluhového charakteru, a že potřeba čelit apreciačním a poptávkovým efektům přílivu kapitálu vyžaduje koordinaci měnové a fiskální politiky. Byla rovněž vyjádřena shoda na základních směrech navržených opatření. Po dopracování některých technických aspektů ve spolupráci s ministerstvem financí bude materiál předložen vládě ČR.

ČNB - M. Švehla