Zpráva pro tisk - Reakce na CPI

(odpovídá Ing. Miroslav Hrnčíř, člen bankovní rady ČNB)

Trend určité akcelerace, jehož jsme svědky, není velkým překvapením.

Je však skutečností, že jak hodnoty čisté inflace, tak CPI jsou o něco vyšší než očekávané.

Důvody k tomu vidíme v pohybu ve třech vždy trošku volatilnějších skupinách: v sektoru dopravy, jak jsme očekávali, se důsledky zvýšení cen ropy promítly do benzínu kumulovaně až v prosinci, zatímco v listopadu reakce ještě zaznamenána nebyla. Ve skupině volný čas pokračuje trend minulého měsíce. Ve skupině potravin , kde jsme očekávali růst cenového indexu, se ukázalo, že ke konci roku se projevila určitá korekce a růst je přece jen oproti očekávání vyšší.

Přestože došlo k určitému očekávanému oživení cenového vývoje, jsou vykázané hodnoty na konci měsíce a konci roku výrazně pozitivní a určitá nepřesnost očekávání je vysvětlitelná korekcí těchto volatilnějších skupin ke konci roku. Vzhledem k našemu krátkodobému cíli v roce 1999 zůstáváme pod inflačními hodnotami, tedy dále zůstáváme zemí s velmi nízkou inflací.