Zpráva o činnosti bankovního dohledu v Poslanecké sněmovně

Na jednání rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny, který se 23. března 2000 zabýval Zprávou o činnosti bankovního dohledu v České republice v roce 1999, dostali poslanci od České národní banky sumarizaci dosavadních nákladů vynaloľených na konsolidaci bankovního sektoru v České republice.

Součástí tohoto dokumentu je i popis metodických přístupů, podle nichž ČNB tuto sumarizaci prováděla a které by i do budoucna měly odstranit duplicitní vykazování některých poloľek.

Pod názvem Transformační náklady na ozdravění a konsolidaci bankovního sektoru najdete tento dokument na naší internetové stránce v kapitole Bankovní dohled.

M. Tománek
mluvčí ČNB