Změny v sekci bankovní regulace a dohledu ČNB

Bankovní rada České národní banky schválila na svém zasedání dne 6.1. 2005 organizační změny v rámci sekce bankovní regulace a dohledu. Od 1. února 2005 tak bude redukován počet organizačních jednotek sekce (odborů) ze současných sedmi na pět. Zároveň dojde ve dvou fázích ke snížení počtu zaměstnanců sekce o 18 pracovníků na konečný stav 97 pracovních míst.

Organizační změny navazují na sloučení sekcí bankovní regulace a bankovního dohledu, k němuž došlo v červnu loňského roku a naplňují tak jeden z cílů provedeného sloučení, kterým bylo dosažení úspor soustředěním obdobných nebo navazujících pracovních náplní v rámci jednotlivých odborů. Změny by měly vést také k užšímu provázání regulatorních postupů se zkušenostmi z jejich aplikace při výkonu bankovního dohledu.

Do pozic ředitelů nově vzniklých odborů byli jmenováni:

Pavel Vacek - ředitel odboru regulace
Karel Gabrhel - ředitel odboru dohledu na dálku
Robert Džmuráň - ředitel odboru dohledu na místě
Petr Jiříček - ředitel odboru licenčního a povolovacího
Jarmila Musilová - ředitelka odboru podpory dohledu