Změny v organizaci devizového dohledu

Česká národní banka přistoupila k některým významným změnám v devizové oblasti. Tyto změny mají za cíl zvýšit efektivitu vykonávaných činností a racionalizaci personálních kapacit České národní banky.

Bankovní rada České národní banky schválila změny v organizaci devizového dohledu, kde dochází k centralizaci řady činností a posílení vlastního dohledu vykonávaného na místě. Tyto změny by měly vést k vyšší efektivitě devizového dohledu a také ke zvýšení jeho četnosti. Cílem je dosažení devizové kázně regulovaných subjektů. Česká národní banka bude orientovat svou kontrolní činnost na dodržování stanovené devizové regulace a na kontrolní činnost směřující k potírání nedovoleného podnikání a nekalých aktivit. Změny se také projeví v rámci vedení sankčního správního řízení o udělení pokuty za devizové delikty. Tato agenda se přesouvá z poboček do ústředí České národní banky.

Další chystané změny spočívají v přípravě centralizace sběru a zpracování devizových statistických výkazů vyplývajících z oznamovací povinnosti a v posílení dohledu nad subjekty podnikajícími v devizové oblasti.

Česká národní banka bude včas a standardními prostředky informovat veřejnost o nabytí účinnosti všech těchto změn.

Alice Frišaufová
Mluvčí ČNB