Změny v metodice tvorby povinných minimálních rezerv (PMR)

Dnešním dnem (12.7. 2001) vstupují v platnost změny v metodice tvorby povinných minimálních rezerv. Změny spočívají:

a) v zúžení základny pro výpočet PMR na primární závazky bank, jejichž splatnost nepřevyšuje 2 roky;

b) v zavedení úročení aktuálních denních zůstatků na účtech platebního styku v zúčtovacím centru ČNB (max. však do předepsané výše PMR). Výše úročení se rovná aktuální sazbě pro repo operace ČNB, vyhlašované ve Věstníku ČNB, v současné době ve výši 5%.

Cílem úpravy metodiky PMR je realizace programu postupné harmonizace parametrů systému PMR s pravidly Evropské centrální banky. Tyto kroky vedou také k posílení konkurenční schopnosti českých bank na domácím i zahraničním trhu.

Do zavedení této změny zahrnovala základna pro výpočet PMR veškerá primární depozita, přijaté úvěry a emise obligací a obdobných dluhopisů se splatností do 5 let v držení nebankovních subjektů. PMR nebyly úročeny.

Těmito úpravami dochází ke snížení celkové výše PMR bankovního systému o cca 6 mld Kč. Předběžný dopad do hospodaření ČNB do konce roku bude činit cca 700 mil.Kč, tzn. roční náklad cca 1,4 mld. Kč. Stejný je pozitivní vliv na hospodaření bank.

Alice Frišaufová
tisková mluvčí ČNB