Změny na webu ČNB v lednu 2003

Jak jste si jistě všimli, došlo ke změně designu a struktury stránek ČNB. Tato změna, jakkoli není dramatická, rozhodně není samoúčelná. Nový design nám (a s využitím vaší zpětné vazby i vám) umožní postupně přizpůsobovat strukturu a obsah rostoucím požadavkům uživatelů webu ČNB. Věříme, že vám tato změna nezpůsobí žádné problémy, naopak, že se budete na našich stránkách snáze a rychleji orientovat.

Na úvodní stránce jsou tři okénka, která umožní návštěvníkům najít rychlou cestu ke konkrétnímu obsahu webu. Obsah navigačních okének reflektuje nejčastější aktuální dotazy skupin uživatelů a bude se také jejich potřebám průběžně přizpůsobovat.

Na levé straně zůstalo přibližně stejné hlavní obsahové menu jako na minulých stránkách, na horním okraji je doplněno servisní menu.

V obsahu webu přibyla mimo jiné prezentace Archiv ČNB, umožňující nahlédnout do bohatých fondů archivu zvláštního významu, který je veřejností velmi často využíván.

Část Bankovní dohled je nově detailně strukturována.

Část Statistika je rovněž podrobně strukturována a ČNB v ní nově prezentuje statistiku harmonizovanou s požadavky Evropské centrální banky - viz měnová a bankovní statistika nebo běžný účet platební bilance ČR v teritoriálním členění.

Pro novináře je připravena malá fotogalerie.

Nově je prezentována zahraniční technická pomoc poskytovaná Českou národní bankou.

Restrukturalizace dalších částí bude postupně následovat.

Odbor komunikace ČNB