Změny na vedoucích pozicích v sekci bankovních obchodů ČNB

S účinností ode dne 1. dubna 2001 vykonává funkci ředitele sekce bankovních obchodů ústředí České národní banky Ing. Tomáš Kvapil; funkci ředitele odboru korunových a devizových intervencí sekce bankovních obchodů ústředí České národní banky Ing. Martin Peřina; funkci ředitele odboru správy devizových rezerv sekce bankovních obchodů ústředí České národní banky (na dobu určitou do 30. září 2001) Mgr. Petr Frydrych.

Odbor veřejných informací