Změna ve struktuře zlatých a pamětních stříbrných mincí emitovaných ČNB

Bankovní rada České národní banky  se na svém zasedání dne 11.10. také zabývala zvyšující se poptávkou po zlatých mincích emitovaných ČNB a měnící se strukturou této poptávky. Na základě diskuse rozhodla o tom, že počínaje rokem 2008 bude při emisích zlatých i pamětních stříbrných mincí horní limit počtu emitovaných mincí stanoven jako součet dosud odděleně stanovených horních limitů počtu mincí ražených ve špičkové a v běžné kvalitě.

"Poměr mezi počty pamětních mincí ražených v běžné a ve špičkové kvalitě se v poslední době výrazně změnil. Centrální banka tímto krokem reaguje na zvýšenou poptávku po mincích provedených ve špičkové kvalitě - ovšem při zachování stropu celkové emise,' uvedl  Tomáš Hládek, ředitel sekce peněžní a platebního styku. Celková emise jednoho motivu zlaté mince  bude stejně jako doposud maximálně 14.000 kusů, u mincí stříbrných pak maximálně 40.000 ks.  Od 1.1.2008 však nebude určen limit pro jednotlivá provedení mincí, který je až do konce roku 2007 stanoven ve výši 7 tis. kusů pro běžnou a 7 tis. špičkovou kvalitu u zlatých mincí, resp. 20 tis. kusů pro běžnou a 20 tis. kusů pro špičkovou kvalitu u stříbrných pamětních mincí. Konkrétní výše emise bude i nadále vždy dána poptávkou trhu.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB