Změna úrokových sazeb ČNB: 2T repo sazba 9,5 %, diskontní sazba 7,5 %, lombardní sazba 12,5 %

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním zasedání rozhodla snížit limitní sazbu pro dvoutýdenní repooperace ČNB o 1 procentní bod, tedy z 10,5 % na 9,5 % s platností od 23.12.1998. Toto rozhodnutí vychází z potvrzujících se očekávání velmi slabých inflačních tlaků v české ekonomice během roku 1999.

Současně bankovní rada rozhodla přizpůsobit očekávané hladině úroků i nastavení základních sazeb ČNB, které tvoří koridor pro pohyb krátkodobé ceny peněz. Snížila s platností od 23.12.1998 lombardní sazbu na 12,5 % a diskontní sazbu na 7,5 %. Obě sazby tak byly sníženy o 2,5 procentního bodu.

Bankovní rada označila současně za rizika dalšího ekonomického vývoje případný nepřiměřený růst mezd a prohlubování deficitu zahraničního obchodu.

ČNB - M. Švehla