Změna úrokových sazeb ČNB: 2T repo sazba 7,5%, diskontní sazba 6%, lombardní sazba 10%

Bankovní rada České národní banky na svém dnešní zasedání rozhodla s platností od 12.3.1999 snížit limitní sazbu pro dvoutýdenní repo operace ČNB o 0,5 procentního bodu, t.j. z 8 % na 7,5 %, diskontní sazbu o 1,5 procentního bodu, ze 7,5 % na 6 % a lombardní sazbu o 2,5 procentního bodu, z 12,5 % na 10 %.

ČNB - M. Švehla