Změna úrokových sazeb ČNB

Bankovní rada České národní banky na své dnešním zasedání posoudila aktuální hospodářskou a měnovou situaci. Výhled pro letošní rok ukazuje na některé pozitivní, ale i rizikové faktory vývoje ekonomiky, přičemž rizika v současné době převažují. Patří mezi ně stále vysoká dynamika spotřebitelských cen a cen výrobců, deficitnost hospodaření veřejných rozpočtů jako celku a nedostatečný pokles dynamiky mezd, především v neveřejném sektoru. S cílem omezení těchto rizik rozhodla bankovní rada zvýšit s platností od zítřka svou krátkodobou reposazbu ze 14,75% na 15%.

V této souvislosti byla zdůrazněna nutnost důsledné realizace korekcí hospodářské politiky vlády, vytváření příznivých legislativních, právních a institucionálních podmínek pro rozvoj podnikatelských aktivit a pro příliv přímých zahraničních investic. V případě zlepšení měnového vývoje je ČNB připravena reagovat úměrným snížením úrokových sazeb, naopak přetrvávající negativní faktory povedou ke zpřísnění měnové politiky.

ČNB - M. Švehla