Změna na postu ředitele sekce dohledu nad finančním trhem

Ředitel sekce dohledu nad finančním trhem David Rozumek se rozhodl ke dni 12. ledna 2017 ukončit své působení v České národní bance. Dočasným řízením bankovní rada pověřila náměstkyni ředitele této sekce Zuzanu Silberovou.

Viceguvernér ČNB Vladimír Tomšík vyjádřil Davidu Rozumkovi poděkování za více než desetiletou spolupráci při formování a implementaci nové dlouhodobé koncepce dohledu nad finančním trhem v České republice a současně vyzdvihl jeho osobní přínos pro úspěšné fungování dohledu nad finančním trhem v době finanční krize.

Rovněž Davida Rozumka ocenil za výbornou reprezentaci České národní banky v Evropském orgánu pro bankovnictví (EBA) a v Evropském orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA).

V návaznosti na tuto skutečnost pověřila bankovní rada na svém jednání dne 12. ledna 2017 dočasným řízením sekce dohledu nad finančním trhem Zuzanu Silberovou, náměstkyni ředitele sekce dohledu nad finančním trhem, a to s účinností od 13. ledna 2017.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB