Změna metodiky peněžních agregátů a jejich protipoložek

Od dubna 2004 byla provedena v souladu s harmonizací bankovní a měnové statistiky se standardy ECB metodická úprava peněžních agregátů a jejich protipoložek v rámci národního měnového přehledu. ČNB definuje pro potřeby predikčního makroekonomického procesu dva peněžní agregáty a to M1 a M2. Tyto agregáty plní indikativní úlohu, neboť vypovídají o rozhodování ekonomických subjektů. V souvislosti s uvedenou metodickou úpravou byly časové řady peněžních agregátů a jejich protipoložek přepočteny od roku 2002. Národní měnový přehled je odvozován z bilancí měnových finančních institucí zahrnujících kromě ČNB, obchodních bank a poboček zahraničních bank působících v ČR nově i fondy peněžního trhu, úvěrní a spořitelní družstva. Peněžní agregát M1 obsahuje oběživo, netermínované vklady a nově i jednodenní vklady. V rámci peněžního agregátu M2 dochází k novému rozdělení kvazi-peněz na vklady s dohodnutou splatností, vklady s výpovědní lhůtou a vklady související s operacemi prodeje a zpětného nákupu (repa). V rámci národního měnového přehledu byly dále z důvodu lepšího analytického využití přehodnoceny protipoložky peněžních agregátů.

Národní měnový přehled bude publikován v systému časových řad ARAD a na www stránkách Měnové a bankovní statistiky ČNB v části C. Národní měnová statistika.

Odbor komunikace ČNB