Změna likvidátora Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 28. dubna 2005 rozhodla v souladu s § 36 odst. 1 zákona o bankách podat soudu návrh na odvolání společnosti HZ Praha, spol. s r.o. z funkce likvidátora Agrobanky Praha, a.s. v likvidaci, a současně podat návrh na jmenování p. Ing. Jindřicha Hrabala, Ph.D. likvidátorem uvedené společnosti. Návrh na odvolání resp. jmenování byl soudu doručen dnes 2. května 2005.

Společnost HZ Praha, spol. s r.o. (dále jen "společnost HZ') vykonává jako právnická osoba funkci likvidátora od 8.10.1998. Česká národní banka rozhodla navrhnout změnu likvidátora s ohledem na pokročilé stádium likvidace, kdy již není nezbytné, aby likvidátorem byla právnická osoba.

Na základě posouzení potenciálních likvidátorů - fyzických osob, jejichž seznam má ČNB k dispozici, byl vybrán pan Jindřich Hrabal. Při výběru Česká národní banka přihlédla k tomu, že pan Hrabal má velmi dobré odborné předpoklady, specializuje se na krizové řízení, likvidace a konkurs a má zkušenosti z likvidace dvou bank (Banky Bohemia, a.s. a Evrobanky, a.s.) i nebankovních subjektů.

Pavel Zúbek, samostatný odbor komunikace ČNB