Změna frekvence provádění hlavních měnových operací České národní banky

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 23. března 2006 projednala materiál týkající se frekvence provádění hlavních měnových operací ČNB. Po vyhodnocení současné situace rozhodla o snížení četnosti hlavních měnových operací na tři operace týdně s účinností od 4. května 2006, tj. od začátku nového udržovacího období povinných minimálních rezerv. Hlavní měnové operace budou vyhlašovány pravidelně každé pondělí, středu a pátek obvykle se 14 denní splatností.

Česká národní banka bude stejně jako doposud stahovat z mezibankovního peněžního trhu veškerou přebytečnou likviditu. Ostatní nástroje (depozitní a lombardní facilita) zůstávají bankám stále k dispozici na denní bázi. ČNB bude i nadále denně predikovat a vyhodnocovat likviditní pozici bank a v případě významných neočekávaných výkyvů bude reagovat svými dolaďovacími operacemi.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB