Zlatá mince Mariánský most

Česká národní banka vydává zlatou minci s motivem Mariánského mostu. Mince s nominální hodnotou 5000 Kč uzavírá cyklus „Mosty“, v němž ČNB od roku 2011 připomněla deset technicky, architektonicky nebo historicky zajímavých mostních staveb na našem území. V prodeji je od 13. října 2015.

Mariánský most v Ústí nad Labem byl otevřen v roce 1998 a je nejmladším z celé série. Jeho smyslem bylo nejen posílení automobilové dopravy dalším spojením obou břehů, ale i vytvoření významné architektonické dominanty města. Za svůj název vděčí protějšímu skalnímu útvaru - Mariánské skále.

Mariánský most v Ústí nad Labem je specifický svou krásou, danou kompozicí, která vyplývá ze sklonu pilíře a tím, že nosná lana z pylonů vybíhají pouze na jednu stranu. Takže jsem přesvědčen, že tento technický unikát, který se navíc nachází v jedné z nejkrásnějších částí toku Labe, je důstojným zakončením celé série zlatých mincí věnovaných mostům,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer.

Lícní strana mince zobrazuje mostní konstrukci Mariánského mostu a do její levé části zasahuje Mariánská skála. Na rubové straně je část mostní konstrukce, která plynule navazuje na lícní stranu.

Podoba mince vzešla z veřejné soutěže vyhlášené v dubnu 2014. Zúčastnilo se jí 18 výtvarníků, kteří předložili celkem 37 sádrových modelů. Bankovní rada ČNB zvolila k realizaci návrh pana Vojtěcha Dostála, DiS.

ČNB vydává do oběhu 9 700 půluncových mincí s Mariánským mostem v Ústí nad Labem, vyražených ze zlata o ryzosti 999.9. Celkem 7 200 kusů mince je ve špičkové kvalitě s leštěným polem a matovým reliéfem a 2 500 kusů v běžné kvalitě. Nominální hodnota mince není její prodejní cenou, ta je výrazně vyšší, neboť zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu zlata nebo náklady spojené s výrobou. Minci vyrazila Česká mincovna a lze ji zakoupit u vybraných smluvních partnerů.

Od roku 2016 začne nový cyklus zlatých mincí s nominální hodnotou 5000 Kč, jehož tématem budou hrady České republiky. První zlatou mincí bude v květnu 2016 hrad Kost.

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace ČNB

Podrobnější informace o technické realizaci