Zlatá mince „Gotický most v Písku“

Česká národní banka začne od roku 2011 vydávat nový cyklus zlatých mincí tématicky zaměřený na významné mosty České republiky. Motivem první zlaté mince cyklu bude gotický most v Písku, který je zároveň nejstarším dochovaným kamenným mostem v českých zemích.

Komise pro posuzování návrhů na české peníze vybrala pro ztvárnění zlaté mince „Gotický most v Písku“ návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů. Komise doporučila k realizaci návrh tohoto autora zejména pro dokonalé vystižení podoby píseckého mostu, vynikající vyplnění obou stran mince a zobrazení sochy sv. Jana jako celosvětově uznávaného patrona mostů.

Bankovní rada České národní banky na svém zasedání 10. prosince 2009 rozhodnutí komise přijala a realizaci zvoleného návrhu schválila.

Cyklus významných mostů České republiky, ve kterém bude na zlatých mincích v nominální hodnotě 5000 Kč v letech 2011 až 2015 ztvárněno deset různých mostů, navazuje na předchozí úspěšné cykly „Deset století architektury“ a „Technické památky kulturního dědictví“.

Podrobnější informace o technické přípravě platidla

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB