Zkrácení termínu publikování bilance ČNB

Harmonogram uveřejňování údajů ČNB pro rok 2007, publikovaný v prosinci 2006 na webových stánkách ČNB obsahuje výraznou změnu zveřejňování dekádní bilance ČNB od dubna 2007.

Počínaje 4. dubnem 2007, kdy bude publikována dekádní bilance ČNB k 31. 3. 2007, budou dekádní bilance v důsledku zkrácení potřebné doby pro zpracování a kontrolu údajů pravidelně publikovány již třetí pracovní den po skončení dekády (dosud byly dekádní bilance publikovány až 5. pracovní den).

Publikování dekádní bilance bude probíhat ještě v den podpisu výkazu a to v 15:00 hod. daného dne, čímž se postup ČNB více přiblíží zveřejňování týdenní konsolidované rozvahy Eurosystému nebo zveřejňování kurzů devizového trhu ČNB. Obsahová ani formální náplň zveřejňovaných údajů se nemění.

Věříme, že odborná i laická veřejnost rychlejší publikování údajů z účetnictví centrální banky přivítá.