Zkrácení doby závaznosti nabídky ECM Group N.V. na převzetí ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

Dne 19. 11. 2008 obdržela Česká národní banka informaci o záměru společnosti ECM Group N.V. zkrátit dobu závaznosti uveřejněné nabídky převzetí určené akcionářům společnosti ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. o jeden týden do 5. 12. 2008 místo dosud stále platné doby závaznosti do 12. 12. 2008.

Podle zákona o nabídkách převzetí je navrhovatel povinen oznámit ČNB svůj záměr změnit nabídku převzetí nejméně 5 pracovních dnů před uveřejněním odpovídající změny. Nevydá-li ČNB v této lhůtě rozhodnutí, kterým navrhovanou změnu zakáže, je navrhovatel oprávněn změnu uveřejnit.

Pavel Zúbek
Samostatný odbor komunikace ČNB