Zisk ČNB za rok 2020 pomůže snížit kumulovanou ztrátu z minulých let

Česká národní banka vykázala za rok 2020 zisk 91,7 miliardy korun. V souladu s legislativou ho použila na úhradu části kumulované ztráty z minulých let, která se tak snížila na 37,5 miliardy korun. Vyplývá to z Roční zprávy o výsledku hospodaření ČNB za rok 2020, kterou dnes schválila bankovní rada ČNB.

Vývoj hospodářského výsledku ČNB v průběhu roku 2020 lze v důsledku koronavirové pandemie a jejího vlivu na globální ekonomiku charakterizovat jako rozkolísaný. Hlavním zdrojem příjmů ČNB byly výnosy devizových rezerv, které činily 97,5 miliardy korun. Největší zisk – 69,2 miliardy korun – zaznamenalo dluhopisové portfolio.

Značnou míru volatility vykazoval i měnový kurz koruny. Tato rozkolísanost se prostřednictvím kurzových rozdílů přenášela i do průběžného hospodářského výsledku banky. Díky stabilizaci kurzu v závěru roku 2020 však měly kurzové rozdíly z přecenění cizoměnových aktiv a pasiv oproti jiným letům netradičně menší vliv na konečný hospodářský výsledek, když k zisku přispěly částkou 8,5 miliardy korun.

Pandemie přinesla zásadní obrat v nastavení domácích měnových podmínek. Na zmírnění dopadů tohoto externího šoku na ekonomiku reagovala ČNB jejich uvolněním ve třech postupných krocích. Poslední snížení základní měnověpolitické sazby na 0,25 % odsouhlasila bankovní rada ČNB 7.  května 2020. Snížení měnověpolitických úrokových sazeb se promítlo do meziročního poklesu úroků hrazených komerčním bankám za jejich úložky u centrální banky o 30,1 miliardy korun.

Zisk za rok 2020 použila ČNB na snížení účetní ztráty z minulých let. Její zbývající část ve výši 37,5 miliardy korun zůstává v rozvaze banky jako neuhrazená ztráta předchozích období. ČNB předpokládá, že kumulovanou ztrátu uhradí z budoucích zisků.

ČNB zveřejní Roční zprávu o výsledku hospodaření za rok 2020 a účetní závěrku za rok 2020 do konce března 2021 poté, co ji doručí do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB