Zisk ČNB na úhradu minulých ztrát

Bankovní rada České národní banky rozhodla celý zisk ČNB za rok 2013 ve výši 73,1 miliardy Kč použít na snížení neuhrazené kumulované ztráty z předešlých let. Tento postup je v souladu s platnými zásadami finančního hospodaření a ustálenými požadavky Evropské centrální banky. Neuhrazená ztráta evidovaná v bilanci ČNB tím klesla na 50,4 miliardy Kč na konci roku 2013 z předešlých 123,6 miliardy Kč na konci roku 2012.

Kumulované ztráty ČNB odrážejí účetní ztráty vzniklé v minulých letech z přecenění devizových rezerv v prostředí nízké a stabilizované inflace a trendového posilování nominálního kurzu koruny.

Hlavním cílem činnosti ČNB je podle článku 98 Ústavy ČR a v souladu s primárním právem EU péče o cenovou stabilitu. V souladu s hlavním cílem banka určuje měnovou politiku a přijímá konkrétní měnověpolitická rozhodnutí, a to vždy bez ohledu na dopad do vlastního hospodaření nebo snahy o maximalizaci zisku.

Evropská centrální banka v Konvergenční zprávě (externí odkaz) z června 2013 uvádí: „Zisk může být odveden do státního rozpočtu až po uhrazení případných ztrát z předchozích období a po vytvoření finančních rezerv, které se považují za nezbytné k zajištění reálné hodnoty kapitálu a aktiv národní centrální banky.“

Bilanční suma na konci roku 2013 činila 1 141,6 mld. Kč, což představovalo meziroční nárůst o 263,3 mld. Kč.

Roční zpráva o výsledku hospodaření (pdf, 870 kB), kterou ČNB v souladu se zákonem předložila k projednání Poslanecké sněmovně, je k dispozici na internetových stránkách ČNB.

Marek Petruš
ředitel komunikace ČNB a mluvčí


Poznámka:
Všechna čísla ve Zprávě pro média byla zaokrouhlena. Podrobné údaje jsou k dispozici na webových stránkách ČNB.