Zisk ČNB na minulé ztráty a rezervy

Bankovní rada České národní banky rozhodla celý zisk ČNB za rok 2014 v objemu 56,56 miliardy korun rozdělit na úhradu zbytku kumulované účetní ztráty z minulých let a posílení finančních rezerv. Tento postup je v souladu s platnými zásadami finančního hospodaření, v praxi aplikovaným pravidlem řady centrálních bank a ustálenými požadavky Evropské centrální banky.

Na úhradu zbývající části kumulované účetní ztráty z předchozích let bylo použito 50,45 miliardy korun, do rezervního fondu bylo pak převedeno 6,11 miliardy korun.

Kumulované ztráty, které ČNB evidovala ve své bilanci od roku 1998, odrážely účetní ztráty vzniklé v minulých letech z přecenění devizových rezerv v prostředí nízké a stabilizované inflace a trendového posilování nominálního kurzu koruny.

Rezervní fond, který slouží na pokrytí případných ztrát spojených s držbou devizových rezerv ČNB, se zvýšil na 14,2 miliardy korun.

Hlavním cílem činnosti ČNB je podle článku 98 Ústavy ČR a v souladu s primárním právem EU péče o cenovou stabilitu. V souladu s hlavním cílem banka určuje měnovou politiku a přijímá konkrétní měnověpolitická rozhodnutí, a to vždy bez ohledu na dopad do vlastního hospodaření nebo snahy o maximalizaci zisku.

Roční zpráva o výsledku hospodaření (pdf, 1,2 MB), kterou ČNB v souladu se zákonem předložila k projednání Poslanecké sněmovně, je k dispozici na internetových stránkách ČNB.

Tomáš Zimmermann
mluvčí ČNB