Zástupce České a Slovenské republiky v Mezinárodním měnovém fondu

Českou a Slovenskou republiku bude od 1.července 2009 v Mezinárodním měnovém fondu (MMF) po následující čtyři roky zastupovat Marek Jakoby. Společné zastupování České a Slovenské republiky v MMF a Světové bance (SB) je výsledkem dohody uzavřené v dubnu tohoto roku mezi guvernéry ČR a SR v obou institucích, kterou obě země přispívají ke snižování nákladů MMF a SB.

Jakoby, nominovaný SR, vystřídá na pozici staršího poradce dosavadního zástupce ČR Stanislava Poláka, který se po více než čtyřech letech ve Washingtonu vrací do České národní banky.

Na obdobnou pozici společného zástupce ve Světové bance nominuje podle dohody svého kandidáta Ministerstvo financí ČR. Funkční období zástupců v MMF i SB je čtyřleté s tím, že pozice v jednotlivých institucích se budou mezi oběma státy pravidelně střídat.

Jakoby působí od roku 2006 v MMF jako poradce Willyho Kiekense, výkonného ředitele belgické konstituence, kam patří i Česká a Slovenská republika.

Marek Petruš, mluvčí ČNB


Poznámky pro novináře:

V MMF podle ustavující dohody platí, že Spojené státy americké, Velkou Británii, Francii, Německo a Japonsko zastupuje jejich vlastní výkonný ředitel, ostatní země se na základě dobrovolnosti sdružují do konstituencí, v jejichž čele stojí jeden výkonný ředitel. ČR je členem konstituence, jejímž výkonným ředitelem je Belgičan Willy Kiekens.

Oficiální zastoupení ČR v MMF se nemění. Guvernérem v MMF zůstává guvernér ČNB Zdeněk Tůma a jeho alternátem je náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Guvernérem ČR ve Světové bance je ministr financí Eduard Janota a jeho alternátem je viceguvernér ČNB Miroslav Singer.