Zasedání Výboru pro koordinaci dozoru nad finančním trhem

V úterý dne 10. května 2005 se sešel Výbor pro koordinaci dozoru nad finančním trhem, který slouží pro koordinaci aktivit České národní banky, Ministerstva financí a Komise pro cenné papíry při dohledu nad finančním trhem.

Představitelé všech tří institucí diskutovali především o připravovaných zákonech a vyhláškách a o aktuálních úkolech dozorů nad bankami, pojišťovnami, penzijními fondy a kapitálovým trhem. Velkou pozornost věnovali také aktuálním evropským otázkám jak v oblasti legislativy, tak i dozoru. Všechny tři instituce budou usilovat o větší koordinaci přístupu k řešení otázek v rámci Evropské unie a intenzivnější prosazování názorů České republiky v EU.

Část diskuse byla věnována připravované integraci dozorů nad finančním trhem. Zákon, kterým k 1. lednu 2006 přejde dozor nad družstevními záložnami pod ČNB a dojde k integraci dozoru nad kapitálovým trhem a dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění do Komise pro cenné papíry, by měla v nejbližších dvou týdnech projednat vláda. Poslanecká sněmovna by se jím měla zabývat na červnové schůzi.

Výbor také zhodnotil činnost pracovních skupin, zaměřených na koordinaci dozoru vůči finančním skupinám, na transparentnost činnosti dozoru, spolupráci při výměně dat a při analýzách finančního trhu. Členové výboru též diskutovali o konceptu kapitálové přiměřenosti úvěrových institucí a investičních firem (Basel II), jakož i o obdobném konceptu v oblasti pojišťovnictví (Solvency II). Výbor se též dohodl na vytvoření meziresortní skupiny pro spolupráci všech tří institucí při krizových situacích.

Výbor se schází pravidelně každé čtvrtletí a svou pozornost zaměřuje především na zvýšení kvality dozoru nad trhy a na zefektivňování práce dozorových orgánů.

Tomáš Prouza, náměstek ministra financí České republiky
Michaela Erbenová, členka bankovní rady České národní banky
Pavel Hollmann, předseda Komise pro cenné papíry