Zasedání Výboru pro koordinaci dozoru nad finančním trhem

Včera se sešel Výbor pro koordinaci dozoru nad finančním trhem, který slouží pro koordinaci aktivit České národní banky, Ministerstva financí a Komise pro cenné papíry při dohledu nad finančním trhem.

Představitelé všech tří institucí diskutovali především o připravovaných zákonech a vyhláškách a o aktuálních úkolech dozorů nad bankami, pojiš»ovnami, penzijními fondy a kapitálovým trhem. Velkou pozornost věnovali také aktuálním evropským otázkám a sladění stanovisek jednotlivých institucí vůči Evropské unii.

Výbor se také dohodl na činnosti několika pracovních skupin, které se zaměří na koordinaci dozoru vůči finančním skupinám, na transparentnost činnosti dozoru, spolupráci při výměně dat a při analýzách finančního trhu.

Výbor se bude scházet pravidelně každé čtvrtletí a svou pozornost zaměří především na zvýšení kvality dozoru nad trhy a na zefektivňování práce dozorových orgánů.

Tomáš Prouza, náměstek ministra financí
Pavel Racocha, člen bankovní rady České národní banky
Pavel Hollmann, předseda prezídia Komise pro cenné papíry