Zahraniční technická pomoc poskytovaná Českou národní bankou

Bankovní rada ČNB dne 13.10.2006  projednala a schválila plán technické pomoci poskytované Českou národní bankou partnerským zahraničním centrálním bankám.

ČNB poskytuje technickou pomoc již pátým rokem a stává se tak díky svému zaměření na tématické semináře a úzce specializované konzultace vyhledávanou institucí. Pro příští rok je plánováno sedm klasických seminářů, nově workshop a ve spolupráci s CERGE-EI krátké půldenní semináře pro zahraniční studenty se zájmem o práci v centrální bance své země. Cílovou skupinou jak seminářů, tak bilaterálních konzultací (v ČR i zemích příjemce) jsou centrální banky v transformujících se ekonomikách s perspektivou členství v EU, zemích bývalého Sovětského svazu a jižního Balkánu.

Aktivity ČNB v této oblasti jsou oboustranně přínosné a obohacující. Experti ČNB se podílejí také na misích Mezinárodního měnového fondu a jiných mezinárodních organizací. Otevírají se možnosti k zapojení do společných projektů s jinými centrálními bankami financovaných z prostředků EU.

Program seminářů na rok 2006 bude obdobně jako v minulých letech zveřejněn na internetových stránkách ČNB.

Pavlína Bolfová, mluvčí ČNB