Zahájení zveřejňování publikace Měnová statistika

Od října 2005 bylo zahájeno zveřejňování publikace "Měnová statistika" na www stránkách ČNB v části Statistika - Měnová a bankovní statistika. Tato publikace obsahuje měnové indikátory České republiky sestavované v souladu s mezinárodními standardy a v souladu s požadavky Evropského systému centrálních bank. Zdrojem údajů je rozvahová statistika stavů a transakcí měnových a finančních institucí sestavená v souladu s Nařízením ECB/2001/13, úroková statistika měnových a finančních institucí sestavená v souladu s Nařízením ECB/2001/18 a sektorová rozvaha fondů kolektivního investování. Vykazujícími subjekty jsou měnové finanční instituce, které jsou rezidenty ČR a které zahrnují 1) instituce založené a umístěné v ČR, včetně dceřiných společností, jejichž mateřské společnosti jsou umístěny mimo ČR a 2) pobočky institucí, které mají své ústředí mimo ČR. Vykazované údaje nejsou geograficky ani institucionálně konsolidovány. Periodicita publikace je měsíční.

Odbor komunikace ČNB