Webové stránky ČNB v období integrace dohledu nad finančním trhem

Vážení návštěvníci stránek České národní banky,

k 1.4.2006 se ČNB stává jednotným regulátorem finančního trhu. ČNB k tomuto datu přejímá činnosti zanikající Komise pro cenné papíry (KCP), Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Ministerstva financí (ÚDPP ) a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ). V této souvislosti dochází i ke změnám v těch částech webové prezentace České národní banky, které s dohledem nad finančním trhem souvisejí. Byla zřízena nová část Dohled nad finančním trhem a byla rozšířena část Legislativa. Vzhledem k nutnosti začlenit řadu nových webových stránek a integrovat řadu nesourodých aplikací do nového prostředí může v přechodném období docházet k dočasné nefunkčnosti některých aplikací nebo odkazů v rámci webových stránek ČNB. Omluvte, prosím, toto případné nepohodlí a věřte, že tým odborníků dělá vše pro to, aby naše stránky fungovaly k Vaší spokojenosti.

Samostatný odbor komunikace ČNB